New Mobile Version

Mobile APP

Giải thích-Baccarat

Giới thiệu:

Trò chơi Baccarat được chơi với tám bộ bài. Mỗi bộ bài gồm có bốn bộ đồ được gọi là Spade, Heart, Club và Diamond. Mỗi bộ quần áo sẽ bao gồm ‘Vua, Nữ hoàng,‘ Jack, được gọi là Thẻ hình ảnh và mười thẻ khác có mệnh giá từ một đến mười. Tất cả các thẻ hình ảnh của Cameron và ‘Mười, sẽ mang giá trị của‘ zero và và Ace Ace sẽ mang giá trị của ‘một

Chơi:

Đại lý sẽ gửi Nhân viên ngân hàng và ﹝ Người chơi và hai thẻ có tổng cộng 9 điểm hoặc gần nhất với 9 chiến thắng

Có bảy lựa chọn để bạn đặt cược: ‘Banker, Người chơi,‘ Cà vạt, ‘Cặp ngân hàng Cặp,‘ Cặp người chơi, ’Lớn và and Nhỏ

Các loại cược:

1. Chín (9) là số điểm cao nhất, tám là điểm cao thứ hai và cứ thế theo thứ tự giảm dần. Tay cược vào ‘Người chơi và Người chơi Banker với số điểm cao hơn sẽ là người chiến thắng.

2. Khi số điểm của cả ‘Người chơi và‘ Người chơi ngân hàng là như nhau, nó được coi là Tạm biệt.

3. Banker Ghép cặp được xem xét khi hai (2) thẻ đầu tiên của ‘Ngân hàng ngân hàng giống nhau. Cặp người chơi có thể được xem xét khi hai (2) thẻ đầu tiên của ‘Người chơi giống nhau..

Big lớn và ’Nhỏ được quyết định bởi tổng số thẻ cho trò chơi. Trò chơi kết thúc với tổng số ‘bốn Thẻ (4) được coi là‘ Nhỏ, trong khi trò chơi kết thúc với tổng số hơn ‘bốn Thẻ (4) được coi là‘ Big đấm.

Xuất chi:

1. PLAYER - tiền chi trả là 1 đến 1

2. NGÂN HÀNG - mức chi trả là 1 trên 1 (trừ 5% hoa hồng)

3. TIE - mức chi trả là 8 đến 1

4. PAIR BANKER - mức chi trả là 11-1

5. CHƠI TRÒ CHƠI - tỷ lệ chi trả là 11-1

6. LỚN - tiền chi trả là 0,54 đến 1

7. NHỎ - tiền chi trả là 1,5 đến 1

Người chơi

Tổng số tay Cho dù rút thẻ
0-1-2-3-4-5 Rút thẻ
6 hoặc 7/td> Người chơi không thể vẽ
8 hoặc 9 Tự nhiên. Nhân viên ngân hàng không thể vẽ

Nhân viên ngân hàng

Tổng số ngân hàng Hand Hand Nhân viên ngân hàng rút tiền khi thẻ thứ ba của người chơi Banker Stands Khi thẻ thứ ba của người chơi là
0-1-2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 0,1,2,3,4,5,6,7,9 8
4 2,3,4,5,6,7 0,1,8,9
5 4,5,6,7 0,1,2,3,8,9
6 6 hoặc 7 0,1,2,3,4,5,8,9
7 Người chơi không thể vẽ Người chơi không thể vẽ
8 hoặc 9 Tự nhiên. Nhân viên ngân hàng không thể vẽ